Nejrozsáhlejší ON-LINE mezinárodně certifikovaný výcvik NLP Practitioner v ČR/SR!

Studujte mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-ligvistického programování z pohodlí svého domova!

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty.

Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních s klienty i sami na sobě.

Dosáhněte úspěchu a spokojenosti ve svém osobním i pracovním životě

Neuro-lingvistické programování vznikalo na principu modelování dokonalosti. Zaměřovalo se na nejúspěšnější osoby v daném oboru a zjišťovalo, jaké strategie, způsoby přemýšlení, schopnosti a chování je odlišují od průměrných lidí v dané oblasti. Jeho cílem je nejen zjistit, jaké jsou hlavní odlišnosti úspěšných, ale především dát uvedené poznatky do jednoduchých a lehce uchopitelných technik a metod, které můžeme snadno aplikovat sami na sebe i na ostatní.

NLP jako uživatelský manuál na mozek

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste dokázali svůj mozek ovládat stejně jako svoje svaly. Mohli ho trénovat a posilovat tak, aby se měnil podle vašich představ a pomáhal vám plnit vaše cíle.

Jaké by to bylo, pokud byste si vy sami mohli zvolit, jaké pocity chcete v určitých situaci zažívat či dokázali aktivovat svoje vnitřní zdroje na maximum a dosáhnout tak všeho, po čem toužíte. Kdybyste uměli měnit svoje zajeté vzorce přemýšlení a chování. A navíc byste dokázali toto stejné předat ostatním lidem a pomoci jim měnit jejich vlastní životy.

Pokud toho chcete dosáhnout, tak čtěte dál, protože ten návod, který vám k tomu pomůže je popsán níže a skrývá se pod názvem: Neuro-lingvistické programování.

Jak konkrétně vám NLP pomůže?

Osobní změna a dosažení cílů

Možná právě hledáte způsoby, jak změnit svoje přemýšlení, odstranit vnitřní limity a dosáhnout toho, po čem toužíte. Třeba už teď si uvědomujete, co konkrétně potřebujete u sebe změnit, ale nedaří se vám to. Nevíte, jak se ve svém životě posunout dál.

Právě tento výcvik Neuro-lingvistického programování vám pomůže dosáhnout výraznou osobní změnu splnit stanovené cíle.

Práce s druhými osobami

Hledáte postupy na to, jak pomoci klientovi, studentům nebo lidem ve vašem okolí? Nefungují vám běžné techniky a chybí vám nástroje pro efektivní, dlouhodobou a trvalou změnu? Vyzkoušeli jste u ostatních různé varianty transakční změny, ale oni stále nedosahují svých cílů a vizí nebo se opakovaně dostávají do stejných situací a cyklí se v nich?

Díky našemu výcviku budete umět řešit všechna témata, se kterými klient přichází a navíc budete mít k dispozici řadu nástrojů pro hluboké osobní změny.

Zvyšování výkonnosti ve firmě

Chcete zlepšit fungování vaší firmy tím, že dokážete správně vybrat nové zaměstnance, zlepšit vnitrofiremní komunikaci nebo odstranit vnitřní bloky u vašich obchodníků? Hledáte nástroje pro zvýšení výkonnosti jednotlivců, oddělení i celé firmy?

Náš výcvik NLP doplní vaše stávající firemní postupy o naprosto nové techniky založené na strategiích a úspěšných lídrů a manažerů, čímž získáte opravdovou výhodu oproti konkurenci.

Co kdybychom vám předali nástroje, které opravdu fungují spolu s naší dlouholetou zkušeností a ukázali vám, jak dělat věci jinak a správně? Jakou hodnotu by to pro vás mělo?

Jaký výcvik Neuro-lingvistického programování zvolit?

Při výběru výcviku je potřeba zvážit několik různých parametrů.

Prvním z nich je výsledek, tedy přesněji to, co chcete po jeho absolvování umět a jak chcete své znalosti a dovednosti dále využívat.

Dalším je zkušenost lektora ve vedení výcviků a koučování, protože vám zajistí předávání prakticky ověřeného know-how.

Třetím je čas strávený studiem. Kolik času chcete celkově studiu věnovat. A tím máme na mysli nejen čas samotného vzdělávání se, ale především dalšími souvisejícími činnostmi. Žijeme v době, kdy se většina z lidí snaží ušetřit čas strávený cestováním či různými prostoji.

A poslední je náročnost na koncentraci, množství studované látky v daném časovém rámci či nutnost doplňovat si informace z dalších zdrojů.

Pro ty, kteří s NLP začínají a chtějí se dostat ke všem podstatným a uceleným informacím doporučujeme výcvik NLP Practitioner ON-LINE pod vedením Ing. Jitky Ďuricové.

Výcvik NLP Practitioner je tou správnou startovní čárou, pokud chcete objevit celé zákulisí Neuro-lingvistického programování, poznat principy a zákonitosti NLP technik a naučit se je používat při koučování i v životě lépe než účastníci běžných NLP výcviků či vaše konkurence.

Tento výcvik je založen na klasické části Neuro-lingvistické programování s bonusovou částí několika vybraných technik New Code NLP; využití původních NLP materiálů ve spojení s nejnovějšími vývojovými trendy NLP výcvik velmi obohacuje.

Klasické techniky Neuro-lingvistického programování vycházejí ze spolupráce Johna Grindera a Richarda Bandlera a jejich následovníků včetně Roberta Diltse a Judith DeLozier.

Techniky New Code NLP vznikaly později a jsou výsledkem práce Johna Grindera a Carmen Bostic St. Clair.

Jaké jsou výhody a přínosy výcviku NLP Practitioner ON-LINE?

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty.

Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních s klienty i sami na sobě.

Tento výcvik je vhodný pro ty, kteří mají méně času docházet na prezenční studium a chtějí studovat z pohodlí domova.

Velkou výhodou je, že přístup k videím, osobním dotazům a konzultacím máte 24/7.

Stačí se jen připojit k FB skupině a můžete si libovolně procházet videa a zároveň se ptát na vše, co potřebujete.

Výcvik zahrnuje obsahově jeden kompletní mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování s bonusovým přesahem do New Code NLP.

Po jeho absolvování a splnění stanovených podmínek získáte:

 • certifikát NLP Practitioner (ITCA NLP, UK)
 • certifikát NLP Kouč (Centrum systemiky a NLP, ČR)

Certifikát

NLP CERTIFIKÁT

Na tomto certifikátu může být i vaše jméno. Stačí absolvovat náš NLP PRACTITIONER ONLINE pod vedením Ing. Jitky Ďuricové.

Nejrozsáhlejší ON-LINE mezinárodně certifikovaný výcvik NLP Practitioner v ČR/SR!

Co všechno výcvik zahrnuje?

 • 8 setkání formou videokonferencí přes Zoom
 • 24 hodin společného koučování, procvičování a zpětných vazeb
 • 19 NLP technik a 2 jazykové modely
 • 60+ hodin videí a videozáznamů
 • Uzavřenou FB skupinu s videi, podklady, materiály, odkazy, radami, tipy a zpětnými vazbami
 • Kompletní materiály v elektronické podobě
 • Úkoly pro osobní zpracování a jejich vyhodnocení
 • Individuální zpětné vazby od lektorky během i po skončení výcviku
 • Vedení výcviku přímo Ing. Jitkou Ďuricovou

Marek Schulz

Před výcvikem jsem měl plno očekávání a menší nedůvěru v techniky, které se naučím a že budou skutečně fungovat. Po výcviku umím plno věcí a technik, díky kterým lidem pomáhám, a už s nespavostí nebo v marketingu neziskové organizace. Struktura kurzu byla jasná, přehledná. Jitka je úžasná lektorka, která poradí, vysvětlí nebo ráda z opakuje látku tak, aby ji lov k pochopil a to znamená, že půjdu na další její kurzy. Díky ní umím používat hypnotické texty a pracovat s druhými tak, jak potřebuji.

Tina Burgwieser

NLP výcvik bol pre mňa perfektným doplnením zručností pre prácu s klientami. Potešilo ma, že sme mali hneď praktické ukážky a aj cvičenia. Jitka viedla výcvik profesionálne, empaticky, trpezlivo a medzioborovo, čo sa mi veľmi páčilo. Prínosné vnímam aj príklady z praxe, ktoré má Jitka ku každej technike. Jej výcviky môžem len odporúčať!

Lukáš Suchý

Před výcvikem jsem měl povědomí, co zhruba NLP je a co asi umí. Po výcviku jsem si osvojil hned několik metod, které aktivně praktikuji v životě i ve své práci pro mnohem lepší výsledky. Jitka s metodami NLP dosahuje zajímavých výsledků, a celou naši skupinu posunula od teorie k praktickým sebezkušenostním výsledkům.

NLP Practitioner ON-LINE není běžný NLP výcvik, ale komplexní nástroj pro změnu u vás i u klienta.

Tento výcvik je mnohem více než jen učení NLP. Jeho cílem je ukázat vám dovednosti vedoucí k dosažení dokonalosti a úspěchu ve vašem životě, a zároveň vás naučit, jak pomáhat ostatním, aby dosáhli téhož, co vy.

Finální výsledky však už jsou jen ve vašich rukou.

Co absolvováním výcviku získáte?

Zlepšení KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ v oblasti běžné komunikace, řešení konfliktů, ovlivňování, přesvědčování a prezentací

 • Naladění se na druhou osobu pomocí rapportu a dalších postupů, které pomohou vybudovat vzájemnou důvěru
 • Rozeznání a praktickou aplikaci preferovaných reprezentačních systémů a využívání jazykových predikátů
 • Čtení řeči těla s využitím base-line a kalibrace nám zajistí lepší vnímání reakcí druhých osob
 • Odhalení nesrovnalostí v komunikaci a případných “lží” pomocí očních vzorců
 • Koučovací jazykové vzorce Meta modelu jazyka, které pomohou vám i klientů přemýšlet „out of box“
 • Miltonovské jazykové vzorce používané jak při hypnóze, tak při ovlivňování, v prezentacích či v obchodě

Schopnosti potřebné pro stanovování a dosahování svých VIZÍ, CÍLŮ, PLÁNŮ a KROKŮ pro jejich dosažení

 • Stanovení požadovaných cílů a vizí, aktivace vnitřní motivace a definování postupu pomocí Landscapu
 • Definování strategií, které povedou k vašemu osobnímu i pracovnímu úspěchu, pomocí Disney strategie
 • Transformační koučování využívající Neurologické úrovně pro osobní změnu
 • Odstranění limitujících přesvědčení pomocí technik na změnu přesvědčení a nastavení nových a požadovaných přesvědčení

Dovednosti potřebné pro řešení VNITŘNÍCH i VNĚJŠÍCH konfliktů, VYJEDNÁVÁNÍ a pro ZVOLENÍ nejvhodnější varianty ŘEŠENÍ

 • Příprava na budoucí jednání (pohovor, hodnotící rozhovor, obchodní jednání, vyjednávání atd.) bude mnohem efektivnější, pokud se na ni dopředu připravíte s pomocí Pozic vnímání.
 • Stejná technika vám pomůže pochopit minulá nedorozumění, konflikty či jiné situace, které nedopadly podle vašich očekávání. A připravit vás na to, jak příště jednat jinak a lépe.
 • Vnitřní konflikt a neschopnost se rozhodnout pro zvolení nebo nalezení nejvhodnější kombinace variant – v tom všem pomůže Visual Squash.

ODSTRANĚNÍ ZLOZVYKŮ, nastavení NOVÉHO CHOVÁNÍ a změna VNITŘNÍHO NASTAVENÍ tak, abyste dokázali přeprogramovat svoji mysl na nové postupy a rutiny

 • Identifikace a změna nastavených vzorců chování, zlozvyků a rutin pomocí techniky SWISH
 • Nové varianty SWISHe, které umí provádět výše uvedené změny na hlubších úrovních
 • Identifikace a nastavení požadovaného chování v různých situacích pomocí Generátoru nového chování
 • Změna vnitřního nastavení pomocí techniky Map Across, která zajistí novou energii a jiný přístup k daných situacím. Díky ní můžete např. odstranit kouření, přestat jíst nevhodné potraviny nebo získat motivaci pro sport.

ZMĚNA vnímání OSOBNÍ HISTORIE a událostí, které ji ovlivnily a vytvoření svého IDEÁLNÍHO BUDOUCÍHO JÁ

 • Změna osobní historie umožňuje propojit nové zdroje s minulými událostmi a změnit tím jejich vnímání a vliv na současnou a budoucí situaci
 • Časové linie do minulosti pomáhají najít běžně nedostupné události, které však mají vliv na náš současný a budoucí život. Jejich uvědoměním a zpracováním zajistíme trvalou změnu. Základní technikou časových linií je Re-imprinting.

ODSTRANĚNÍ nežádoucích POCITŮ, STRACHŮ, FÓBIÍ a minulých negativních zážitků a jejich nahrazení požadovanými a chtěnými

 • Tvorba kotev umožňuje dostat požadované pocity do jednotlivých situací
 • Eliminace nechtěných pocitů v konkrétních situacích pomocí bourání kotev technikou Bourání negativních kotev
 • Nastavení požadovaného stavu a pocitů ve stanovených situacích pomocí Kruhu dokonalosti
 • Odstraňování strachů a fóbií pomocí techniky Rychlá léčba fóbie
 • Využití pozic vnímání pro práci se strachem a obavami

Bonus:

New Code NLP techniky pro změnu pomocí transových stavů

 • Využití New Code změnového formátu pro změnu v konkrétních situacích technikami Abeceda a Dech života

Co se během výcviku naučíte?

 • Seznámíte se jak s teoretickými částmi, které jsou nezbytné pro pochopení celého Neuro-lingvistického programování, ale především se naučíte celou řadu technik, které si budete moci vyzkoušet jak v roli kouče (vedete techniku), tak v roli klienta (řešíte svoje téma a můžete sami prožívat osobní změnu).

 • Dostanete kompletní návod, jak pracovat s jednotlivými NLP technikami včetně různých variant provedení, vzájemného propojování, příkladů jejich konkrétního použití u klienta a řešení komplikovaných situací. Včetně rad a tipů, jak reagovat a postupovat, pokud technika u klienta neprobíhá „standardním“ způsobem.

 • Naučíte se, jak vytěžit z každé techniky maximum a jak je možné techniky upravovat a variovat.

 • Na jakém principu a postupu je uvedená technika založená a získáte komplexní náhled na celé NLP

 • Přesný postup každé jednotlivé techniky, a to pomocí ukázky, osobního vedení i zážitku. Postupy navíc budete mít k dispozici jak v materiálech tak na připravených videích. Což vám umožní se k jednotlivým technikám kdykoliv vrátit.

Ing. Natália Honis

Před výcvikem jsem neměla žádné velké očekávání, byla jsem celkově na NLP zvědavá, zároveň jsem tou samou dobou byla v koučovacím výcviku, můj cíl byl prohloubit znalosti a získat profesionální certifikát s ověřenou kvalitou. Musím říci, že mě Jitka již od prvního dne nesmírně oslovila svou přívětivostí, empatičností a velmi profesionálním, avšak zároveň přátelským vystupováním a též zajímavou formou učení. Setkání s Jitkou mě vždy velmi bavilo, popravdě Jitka je nejlepší lektorka a trenérka, kterou jsem doposud potkala. Jitka je doopravdy velká profesionálka, v tématech, kde já nemám specializaci či přesah mým známým doporučuji Jitku. Z námitek mě napadá možná to, že jsem si myslela, že techniky budou složité a bude třeba je trénovat šíleně dlouho, praxe je samozřejmě důležitá, nicméně Jitka vysvětluje techniky tak perfektně, že se do nich člověk dostane doopravdy hravě. Rozhodně jsem si rozšířila horizont poznání a obohatila jsem mou škálu nástrojů pro práci s klienty, klientkami a vlastně i pro práci se sebou samotnou.

Zuzana Kyselá

Hledala jsem terapeutické zaměření pro doplnění koučovacího výcviku. NLP Practitioner v NLP akademii mě oslovil od první chvíle. Prohloubila jsem si zde nejen své znalosti o tom, jak pracovat s podvědomím, ale kurz mi pomohl odbourat si i své limitující přesvědčení, strachy a objevila jsem zde metody, které můžu používat i v běžném životě. Jitka je profesionálka ve svém oboru a vše dokáže krásně vysvětlit a znázornit na ukázkách. Hlavně je to snad jediný výcvik v ČR, který jsem mohla absolvovat online s pohodní domova. V mém pracovním vytížení mi to vyhovovalo a vše jsem krásně stíhala i s prací. Moc děkuji a těším se na další pokračování NLP Master Practitioner.

Barbora Cornelio

Výcvik NLP technik s Jitkou jsem absolvovala jako nástavbové studium koučinku. V každodenním byznysovém dění tyto poznatky uplatňuji, a to i tehdy, když se koučinku nevěnuji. Jitka předává velké množství informací a to tak, že si je lze velmi dobře zažít a uložit do paměti. Jsem moc ráda, že jsem výcvik absolvovala.

Co KONKRÉTNĚ budete umět?

Základní modely NLP

NLP komunikační modely

 • Základní struktura Neuro-ligvistického programování
 • Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací
 • Propojení komunikačních modelů s NLP technikami

NLP předpoklady

 • Základní předpoklady, na kterých stojí celé Neuro-lingvistické programování
 • Konkrétní propojení předpokladů s jednotlivými oblastmi a technikami

Budování rapportu

 • Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
 • Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni

Kalibrace

 • Čtení neverbálních projevů druhých osob
 • Práce s očními vzorci a odhalení nesrovnalostí v tom, co nám lidé říkají

Reprezentační systémy

 • Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě
 • Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami
 • Aktivní využívání jazykových predikátů pro práci s jednotlivci i skupinou

Klasické NLP techniky

NLP koučovací techniky

 • Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr
 • Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí -Koučovací techniky pro práci se skupinou

Komunikace s druhý osobami

 • Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi
 • Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení

Kotvení

 • Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě
 • Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací
 • Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech

Submodality

 • Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitující přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování
 • Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách

Rutiny

 • Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin

Vnitřní konflikt

 • Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů

Strachy, obavy, fóbie a negativní zážitky

 • Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou na negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím

Časové linie

 • Práce s časovými liniemi a zpracování minulých zážitků, které negativně ovlivňují klienta v současné situaci

Jazykové modely

Meta Model

 • Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP
 • Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech

Milton Model

 • Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze
 • Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu

Metafory

 • Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení

Jazyková flexibilita

 • Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down v komunikaci

New Code NLP techniky

New Code změnové techniky

 • New Code techniky a jejich použití pro dosažení vysoké výkonnosti a hlubokých změn u klienta

Koučovací setkání

Vedení koučovacího sezení

 • Nastavení spolupráce s klientem a vybudování vzájemné důvěry
 • Vedení koučovacího rozhovoru, vydefinování cílů a identifikaci kroků vedoucích k jejich dosažení
 • Diagnostiku klienta na základě využití jazykových vzorců a následné správné zvolení a realizaci NLP technik

Etika kouče

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta.
 • Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Prevence závislosti klienta na koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Před výcvikem obdržíte nejen kompletní materiály v elektronické podobě, ale i přístup do uzavřené Facebookové skupiny, kde budete mít přístup jak k natočeným videím s jednotlivými NLP technikami, tak k videím natočeným během společných setkání. Navíc zde budete mít odkazy na externí zdroje a další informace týkající se NLP

Jaký je detailní obsah výcviku?

Základy Neuro-ligvistického programování

 • Historie a definice NLP
 • Mozek a jeho fungování
 • NLP komunikační model I.
 • NLP komunikační model II.
 • NLP předpoklady
 • Řetěz dokonalosti
 • Rapport
 • Kalibrace a oční vzorce
 • Reprezentační systémy
 • Jazykové predikáty

Klasické NLP techniky

 • Řetěz dokonalosti
 • Map Across
 • Změna přesvědčení
 • Hierarchie kritérií
 • Kotvení
 • Bourání negativní kotvy
 • Kruh dokonalosti
 • SWISH
 • Generátor nového chování
 • Visual Squash
 • Rychlá léčba fóbie
 • Změna osobní historie
 • Re-imprinting

NLP koučovací techniky

 • Stanovování SMARTEP cílů
 • NLP rámce
 • Landscape
 • Neurologické úrovně
 • Pozice vnímání
 • Disney Strategie

Jazykové vzorce

 • Meta Model jazyka
 • Milton Model jazyka
 • Metafory

Koučování externích klientů

 • Praktická aplikace na externí klienty
 • Zpětná vazba od lektora

BONUS: New Code NLP techniky

 • Abeceda
 • Dech života

Certifikace

 • Certifikace NLP Practitiner
 • Certifikace NLP Kouč

Úspěšným splněním certifikace získáte:

Certifikát NLP Practitioner vydávaný ITCA NLP v UK, na kterých budou podepsaní:

 • John Grinder - spoluzakladatel NLP New Code NLP
 • Carmen Bostic St. Clair - spoluzakladatelka New Code NLP
 • Michael Caroll - NLP master trenér ITCA NLP
 • Jitka Ďuricová - mezinárodně certifikovaný ITCA NLP trenér pro ČR a SR

Certifikát NLP Kouč

 • certifikát vydává NLP Academy ČR, která je součástí společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Průběh výcviku

 • 8 pravidelných on-line setkání přes Zoom videokonferenci
 • Každé setkání je v délce 3h, které slouží jak pro předávání nových informací, tak pro praktikování technik a zodpovídání dotazů
 • Přístup do uzavřené FB skupiny, ve které jsou pouze účastníci tohoto běhu výcviku a jsou zde uložená:
  • předtočená videa s teorií i praktickými ukázkami
  • videa ze všech společných on-line setkání
  • videa a komentáře zodpovídající dotazy
  • standardní i bonusové materiály
  • odkazy na externí videa a zdroje
  • videa účastníků pro zpětnou vazbu
  • návody, rady, tipy a praktické zkušenosti
 • Techniky je možné studovat buď podle připraveného a dopředu zaslaného harmonogramu nebo samostatně na základě vlastního uvážení
 • Během výcviku budete dostávat domácí úkoly, které vedou k procvičování jednotlivých probíraných oblastí
 • Komunikace s lektorem probíhá
  • společně přes videokonferenci
  • společně přes FB skupinu
  • individuálně přes videokonferenci, messenger či telefon
 • Poslední den výcviku probíhají certifikace formou ukázek vybraných NLP Technik
 • Splněním certifikace obdržíte 2 certifikáty: NLP Practitioner a NLP Kouč
 • Lektor celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová
 • Součástí výcviku jsou kompletní materiály s detailním popisem všech technik

Termíny

 • 11.09.2024
 • 18.09.2024
 • 02.10.2024
 • 09.10.2024
 • 23.10.2024
 • 30.10.2024
 • 06.11.2024
 • 20.11.2024

Cena

Původní cena: 39 000,- bez DPH 21%

Akční cena do: 31.05.2024 30 000,- bez DPH

 
dní
 
hodin
 
minut
 
sekund

Místo konání

Videokonference přes Zoom

Odkazy na každou videokonferenci jsou zasílány na email

Lektor výcviku

Ing. Jitka Ďuricová

 • 10 let praxe ve vedení mezinárodně certifikovaných NLP výcviků NLP Practitioner, NLP New Code Practitioner a NLP Master Practitioner
 • mezinárodně certifikovaný trenér NLP Practitioner ITCA NLP pro ČR a SR (certifikace 2012)
 • mezinárodně certifikovaný trenér NLP New Code Practitioner ITCA NLP pro ČR a SR (certifikace 2012)
 • 731 úspěšných absolventů výcviků NLP Practitioner, NLP Premier Practitioner a NLP Master Practitioner
 • 8 aktuálně působících či začínajících NLP trenérů a lektorů v rámci České a Slovenské republiky prošlo jejími NLP výcviky
 • 23 let praxe v realizaci výcviků a kurzů pro jednotlivce, velké české či mezinárodní firmy a české univerzity

Mým cílem je předávat kompletní know-how a více než 10 let zkušeností s Neuro-lingvistickým programováním v roli mezinárodního NLP trenéra i kouče, které bych já sama na začátku práce s NLP chtěla mít.

Ing. Jitka Ďuricová

Z jakého důvodu si vybrat výcvik pod vedením Ing. Jitky Ďuricové?

 • Naučí vás NLP používat k osobní změně, při koučování a zároveň vám ukáže jeho aplikaci do dalších oblastí, jako je byznys, sport, výchova dětí, hubnutí .....

 • Obdržíte nejnovější a nejefektivnější verze NLP technik, a to i s vysvětlením, na jakých principech fungují

 • Získáte obrovské know-how s celou řadou praktických příkladů a variant řešení

 • Podělí se s vámi o své osobní zkušenosti ze své praxe v oblasti koučování a využívání NLP v konkrétních situacích, včetně toho jaké výsledky po aplikaci jednotlivých NLP technik můžete očekávat

 • Ukáže vám různé varianty vedení jednotlivých NLP technik podle toho, jak je používají odlišné NLP přístupy vč. výhod i úskalí daného provedení

 • Zaměříte se s ní na možné komplikované situace při provádění technik a na způsoby jejich řešení

 • Pod jejím vedením eliminujete množství možných chyb na minimum, protože vám dopředu řekne, na co si dát pozor a pokud už chyba nastane, tak jak jí řešit

Profesionálem a odborníkem na NLP se člověk samozřejmě nestane jen pouhým absolvováním – byť i sebelepšího – výcviku!

Sama na sobě jsem to poznala, když jsem NLP začínala používat v koučování i mimo něj. První fáze byla, že jsem technikám sice rozuměla a uměla je vést. Ale občas jsem se dostala do situace, kdy klient nereagoval tak, jak jsem předpokládala.

Začala jsem tedy techniky různě propojovat, variovat, přizpůsobovat klientovi i dané situaci.

Potom mi ještě několik let trvalo, než jsem se dostala do situace, kdy už mě asi žádné téma u klienta ani jeho reakce nepřekvapí.

Techniky a jejich možné kombinace a variace mi v hlavě naskakují jako násobilka. Prostě NLP automat :)

A přesně tohle na výcviku předávám.

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE není jen o přehledu technik a jejich správném provedení. Je o předávání mých konkrétních zkušeností, příkladů, a různých možností použití a variací technik.

Ing. Jitka Ďuricová

Pro koho je výcvik vhodný

Pro koho není výcvik vhodný

 • Pro majitele firem, lídry, manažery, kouče, mentory, lektory, terapeuty, pedagogy

 • Pro každého, kdo se chce rozvíjet a zdokonalovat ve své profesi a dosahovat úspěchu ve svém životě.

 • Pro účastníky, kteří chtějí studovat odkudkoliv a šetřit čas a peníze spojené s cestováním na prezenční kurz

 • Pro ty, kteří očekávají masové výcviky
  • naším cílem je kvalita, ne kvantita
 • Pro ty, kteří chtějí „jen“ certifikát
  • zakládáme si na tom, aby naši absolventi techniky perfektně ovládali a byli tak schopni je správně používat pro sebe i druhé osoby; a dělali tak dobré jméno i nám
 • Pro účastníky, kteří preferují osobní setkání

Bonusy

 • Elektronická verze materiálů vám umožní si přímo v průběhu kurzu zapisovat poznámky a mít je neustále k dispozici

 • Od začátku výcviku budeme mít ihned přístup k video nahrávkám technik. Tento přístup vám zůstane ještě 12 měsíců od ukončení výcviku, takže si můžete techniky zopakovat a ujistit se ve správnosti jejich vedení

 • Získáte přístup do uzavřené FB skupiny, kde můžete pokládat dotazy, sdílet příspěvky a vkládat svoje videa a obdržet zpětnou vazbu od lektora

 • Během výcviku budete pravidelně dostávat zpětná vazba a po celou dobu výcviku můžete využít konzultace ZDARMA

 • Obdržíte bonusové techniky, které běžně na výcviku NLP Practitioner nenajdete

Často kladené dotazy

Má výcvik mezinárodní certifikaci?

 • Ano, výcvik má mezinárodní certifikaci NLP Practitioner pod asociací ITCA NLP.

Jaké certifikáty obdržím?

 • Obdržíte mezinárodní certifikát NLP Practitioner vydávaný ITCA NLP ve Velké Británii. Dále obdržíte certifikát NLP Kouč vydávaný společností Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Obsahuje cena výcviku i certifikaci?

 • Ano, cena výcviku je konečná a zahrnuje certifikaci a 2 certifikáty

Už teď vím, že některé setkání nestihnu, bude si ho možné dostudovat později?

 • U nás si společně s kurzem realizovaným ve zvoleném termínu platíte i možnost kdykoliv se přidat ke stejnému typu výcvik, který se bude konat v jiných termínech. Takže určitě o nic nepřijdete a navíc si můžete celý výcvik nebo jeho část projít opakovaně.

 • Navíc u ON-LINE výcviků máte k dispozici jak dopředu nahraná videa, tak záznamy z výcviku. Je tedy možné vše dostudovat samostatně. Navíc je možné si domluvit bezplatnou konzultaci s lektorem přes Zoom.

 • K video nahrávkám technik budete mít přístup od začátku výcviku až do 12 měsíců od ukončení certifikace.

Budu si moci během kurzu techniky vyzkoušet?

 • Určitě ano. Budete prakticky procvičovat každou techniku ve dvojicích. Budete vždy jak v roli kouče, tak v roli klienta.

Jak bude probíhat certifikace?

 • Certifikace probíhá poslední den výcviku formou písemného testu a ukázek vybraných NLP technik. Z NLP technik si každý vylosuje jednu z nich a ukáže na reálném tématu tak, jako kdyby je vedl s externím klientem.

Jak probíhá platba za kurz?

 • Při kliknutí na tlačítko "Objednat výcvik" vyplníte své fakturační údaje. Následně si můžete vybrat způsob platby.

Pokud absolvuji kurz, znamená to, že můžu i koučovat?

 • Určitě ANO. Můžete začít koučovat již během absolvování výcviku. Budete tak mít možnost si ověřit, že techniku ovládáte. A zároveň můžete požádat lektora o zpětnou vazbu na koučování, pokud z něj pořídíte záznam a pošlete lektorovi.

 • Po absolvování výcviku obdržíte certifikáty NLP Practitioner a NLP Kouč.

Budu mít po absolvování výcviku NLP Practitioner možnost pokračovat dále ve svém rozvoji?

 • Ano, nabízíme možnost přihlášení se na výcvik NLP Master Practitioner, který máme od roku 2022 i v podobě ON-LINE.

Obsahuje výcvik jen nahraná videa nebo se potkáme "naživo"?

 • Určitě se potkáme "naživo", a to formou videokonference. Jedná se celkem o 8 společných setkání přes Zoom.

Budu mít možnost konzultace i mimo pravidelná on-line setkání?

 • Ano, kdykoliv se můžete obrátit na lektorku výcviku Ing. Jitku Ďuricovou a domluvit si s ní osobní telefonát či videokonferenci.

Budu mít možnost procvičovat techniky a dostávat zpětnou vazbu?

 • Ano, budeme se společně setkávat na pravidelné bázi přes videokonferenci a každou techniku budete procvičovat tak, že budete jak v roli kouče, tak klienta.

Dostanu doporučení na zajímavá videa či literaturu?

 • Ano, ve FB skupině budou konkrétní odkazy jak na články a knihy, tak na zajímavá videa,

Je možnost po absolvování NLP Practitioner on-line absolvovat výcvik NLP New Code Practitioner?

 • Ano, je to možné. V tomto případě jsou 2 varianty. Buď se zúčastnit prezenčního setkání, které trvá 3 dny a probíhá v Praze. Nebo je možnost on-line verze, kde je koncept velmi podobný tomuto výcviku.

Co když neudělám certifikaci?

 • Certifikace je poslední fází celého procesu učení, proto je možné se k ní kdykoliv bezplatně vrátit a udělat znovu.

Kdo jsou lektoři výcviku?

 • Lektorem celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová

V jaké podobě obdržím materiály?

 • Materiály obdržíte v elektronické podobě a ve formě videí.

Budu muset během výcviku číst nějaké knihy nebo studovat další materiály?

 • Obdržíte odkazy na zajímavé články, knihy a videa, ale bude jen na vašem zvážení, zda je budete procházet. Pro absolvování výcviku a certifikaci nepotřebujete studovat nic navíc, než co je součástí výcviku

Shrnutí výcviku NLP Practitioner ON-LINE

 • Probíhá formou 8 on-line setkání přes videokonference na Zoom
 • Získáte mezinárodní certifikát NLP Practitioner + certifikát NLP Kouč
 • Osobně vede Ing. Jitka Ďuricová – mezinárodně certifikovaný trenér NLP a New Code NLP s více než 10 letou praxí ve vedení výcviků NLP Practitioner, NLP New Code Practitioner a NLP Master Practitioner
 • Obsahuje 17 technik klasického NLP, 2 techniky New Code NLP a 2 jazykové modely
 • Zahrnuje kompletní know-how pro práci se sebou, s klientem, s ostatními osobami i s firmou
 • Obdržíte materiály v elektronické podobě, přístup k nahraným videím a uzavřené skupině
 • Navíc získáte ve skupině bonusová videa a techniky