NLP Master Practitioner 2024 vznikl základě naší 10 leté úspěšné realizace tohoto kurzu a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat.

Staňte se expertem v Neuro-lingvistickém programování!

Výcvik NLP Master Practitioner navazuje na výcviky NLP Premier Practitioner / NLP Practitioner / NLP Practitioner ON-LINE a je určený pro všechny, kteří chtějí získat to nejlepší z NLP a stát se v této oblasti skutečnými odborníky.

Pomocí pokročilých a vzájemně propojených NLP technik se naučíte provádět efektivnější, rychlejší a masivnější změny u sebe a svých klientů. A hlouběji pochopíte principy NLP.

„NLP je jako puzzle. Jednotlivé části do sebe zapadají a čím více jich máte složených, tím více z finálního obrazu vidíte. Jednotlivé techniky, postupy či jazykové vzorce jsou části, které postupně skládají celý obraz. Absolvováním výcviku získáte celkový nadhled nad Neuro-ligvistickým programováním.“_ Ing. Jitka Ďuricová

Co se během výcviku se naučíte?

 • Velké množství pokročilých technik Neuro-lingvistického programování
 • Modelování dokonalosti s využitím transových stavů
 • Základní principy neurověd a jejich praktické využití v NLP koučování
 • Pravidla a postupy, na kterých jsou postaveny všechny klasické i New Code techniky
 • Nové koučovací postupy a techniky, na nichž je založené NLP koučování podle Stromu života a unikátní transformační koučování Personal Breakthrough Session
 • Pokročilé koučovací jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
 • Techniky časových linií a pokročilých hypnotických postupů
 • Komplexní NLP prezentační dovednosti
 • Odhalování tendencí k přemýšlení a chování v různých situacích pomocí Metaprogramů
 • Základní NLP techniky, na kterých je postavené celé Neuro-lingvistické programování

Pomůžeme vám rozvíjet své NLP dovednosti a stát se skutečným mistrem NLP!

Cíle kurzu

NLP Master Practitioner 2023 vás seznámí s principy a technikami, na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistické programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět „číst“ nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely, které budete aktuálně potřebovat ve své praxi.

Navíc sami poznáte, detailně se naučíte a natrénujete princip, na kterém bylo Neuro-lingvistické programování vytvořeno. Tento princip se nazývá modelování a prakticky se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu; pomocí něho se naučíte celou řadu ostatních dovednosti, které jsou obsahem kurzu.

Poznáte celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami. Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace.

Staňte se v oblasti NLP jedinečnými!

Jaký je koncept výcviku?

 • Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí

 • Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti

 • Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie, které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master

 • Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo)

Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner?

 • Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí

 • Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli „synergického efektu“

 • Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP

 • Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta

 • Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni

 • Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě

 • Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami

 • Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky

 • Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích

 • Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami

 • Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu

 • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování

Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií, ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti.

Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás! Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!

Co získáte absolvováním výcviku?

 • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování

 • Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky, které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů

 • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování

 • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně

 • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

Regina Geschmayová

Centrum systemiky a NLP a Jitka je jedinečná brána do světa NLP. Zajímala jsem se vždy o komunikaci s lidmi a výcvik mi pomohl pochopit, jak funguje naše myšlení, chování, vzorce a vše bylo prakticky vysvětlené a vyzkoušené. Jitka je výjimečná lektorka a profesionál, který vás povzbudí skočit do každé situace a posunout se o dalších milion kroků dál. Vědomosti o NLP aplikuji od té doby denně, při komunikaci s rodinou, přáteli, v práci a s okolím. Jsem projektová manažerka a mým úkolem je sesynchronizovat velké množství lidí s různými vědomostmi k dosažení určitého cíle. NLP techniky mi pomáhají napojit se na komunikační kanály širokého spektra lidí, motivovat, být motivována a dosahovat společných cílů.

Ondřej Chromý

V Centru Systemiky a NLP jsem absolvoval individuální výcvik NLP Master s Jitkou Ďuricovou. Její profesionalita, ochota otevírat a řešit konkrétní problémy i přátelský přístup mně pomohli s mojí manažerskou i koučovací praxí. Výcvik vřele doporučuji všem, kdo se chtějí posunout při zavádění změn a konstruování řešení na osobní i firemní úrovni. Celou řadu nástrojů, které jsem se u Jitky naučil, aplikuji na denní bázi při rozvoji mojí firmy a to zejména v marketingu, vedení lidí a školeních.

Miroslav Czadek

Než jsem si vybral kurz od Jitky, prošel jsem několik „ochutnávek“ u konkurence. Přístup Jitky mě přesvědčil na nezávislé demonstraci v praxi, kde si vybrala náhodného klienta z obecenstva a na místě pomocí několika technik NLP změnila jeho vnitřní přesvědčení. Po několika měsících od této události jsem se přihlásil na základní výcvik NLP a po několika letech jsem pokračoval v rozvoji a nadstavbovém kurzu Master NLP a dalším kurzu pro aplikaci ve virtuálním prostředí. Tyto kurzy byly a jsou základem mé práce v rychle se měnícím prostředí NLP kurzy vedené Jitkou vám mohu vřele a upřímně doporučit.

Rozsah výcviku NLP MASTER PRACTITIONER

Základy neurověd

Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem

Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty

Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik

Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.

 • Základní části mozku a jejich funkce
 • Principy/pravidla fungování lidského mozku
 • Jak mozek konstruuje realitu
 • Jak vzniká úsudek
 • Heuristiky a zkreslení
 • Fenomén kognitivní disonance
 • Mentální strategie rozhodování
 • Priming a jeho vliv na naše myšlení
 • Práce s pamětí
 • Neuroplasticita

Základní NLP technika

Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou

Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí

Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.

 • Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky základní techniky
 • Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP
 • Aplikace Základní techniky do byznysu

Konverzační vedení NLP technik

Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru

Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte

Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni

 • Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni
 • Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou
 • Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

Koučování podle Stromu života

Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování

Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování

Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života

Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích

Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve

Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života

 • Základní části mozku a jejich funkce
 • Principy/pravidla fungování lidského mozku
 • Jak mozek konstruuje realitu
 • Jak vzniká úsudek
 • Heuristiky a zkreslení
 • Fenomén kognitivní disonance
 • Mentální strategie rozhodování
 • Priming a jeho vliv na naše myšlení
 • Práce s pamětí
 • Neuroplasticita

NLP modelování pomocí Deep Trance Identification

Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby

Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních

Získáte kompletní know how modelování pomocí Deep Trance Identification (DTI)

Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování

Zavedete namodelované schopnosti do svého života

Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních

 • Základy hlubokého modelování na čtyřech úrovních
 • Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu
 • Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, opačné DTI, DTI budoucího já,Neurologické úrovně v DTI)
 • Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti
 • Aplikace a testování.Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy
 • Praktické procvičení na sobě i druhých osobách
 • Realizace projektu modelování

Pokročilé jazykové modely

Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language

Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka

Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny u klientů

Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců

 • Jazykové modely Sleight of Mouth
 • Jazykové modely Beyond Words
 • Jazykové modely Clean Language
 • Efektivní práce s metaforami
 • Praktický nácvik

Pokročilé NLP techniky

Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení

Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů

Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření „nového JÁ“

 • Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Cyklus změny přesvědčení, řetězení přesvědčení a další)
 • Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)
 • Techniky na změnu identity

Metaprogramy

Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování

Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech

Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob

Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat

 • Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování
 • Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami
 • Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob
 • Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)
 • Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj

Personal Breakthrough Session

Pokročilý koučovací model pro transformační koučování

Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu

Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování

Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé

 • Detailní struktura Personal Breakthrough Session
 • Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování
 • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
 • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS
 • Nové způsoby vedení intervenčních technik
 • Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS
 • Praktický nácvik, rozbor

Pokročilá hypnóza

Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu

Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik

Naučíte se základy Ericksoniánského vedení hypnotického sezení.

Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.

 • Pokročilé vstupy do hypnotického stavu
 • Stupně hypnotického stavu
 • Vedení NLP Technik v hypnóze
 • Ericksoniánské vedení hypnózy
 • Pokročilé prohloubení hypnotického stavu
 • Různé druhy ukončení hypnotického stavu
 • Autohypnóza

Časové linie

Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování

Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)

Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta

Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současnosti

Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost

 • Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje
 • Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití
 • Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta
 • Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)
 • Časové linie při hypnotickém sezení

Prezentační dovednosti

Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů

Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory

Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám

Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění

Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací

Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností

 • NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích
 • 4MAT model
 • Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích
 • 8-krokový NLP prezentační model
 • Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučení

Certifikace

Pro úspěšnou certifikaci je potřebné splnit 4 hlavní úkoly:

 • Splnit podmínky písemného testu z probírané látky (min. 75%)

 • Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session

 • Provést projekt modelování a prezentovat ho pomocí 8-krokového prezentačního modelu skupině

 • Prokázat schopnost vedení NLP technik na konverzační úrovni

 • Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát NLP Master Practitioner

 • Podmínkou účasti na výcviku je předchozí certifikace NLP Practitioner. Velkou výhodou je certifikace NLP New Code Practitioner.

Průběh výcviku

 • 15 prezenčních dní rozdělených do 5 modulů po 3 dnech
 • Poslední den výcviku proběhnou certifikace
 • Splněním certifikace obdržíte certifikát NLP Master Practitioner
 • Lektor celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová
 • Součástí výcviku jsou kompletní materiály s detailním popisem všech technik

Termíny

 • 15. - 17.01.2025
 • 05. - 07.02.2025
 • 26. - 28.02.2025
 • 19. - 21.03.2025
 • 23. - 25.04.2025

Cena

Původní cena: 90 000,- bez DPH 21%

Akční cena do: 31.05.2024 60 000,- bez DPH

 
dní
 
hodin
 
minut
 
sekund

Místo konání

Centrum systemiky a NLP s.r.o, Prvního pluku 12A, Praha 8 - Karlín

 • 5 min pěšky od stanice metra Florenc
 • Parkování přímo před budovou nebo na ulici Křižíkova
 • Doporučíme vhodné ubytování

Michal Spurný

Výcvik je výjimečný v tom, že pracujete s vlastním podvědomím tak, že vyřešíte vlastní bloky z minulosti, o jejichž existenci jste ani nevěděli. Během výcviku jsem překonal jsem mnoho hranic, u kterých jsem si ani nedokázal představit, že se dají tak rychle překonat. Dosáhl jsem díky tomu celkové efektivnosti a vyhodnocování okolností se mi v životě posunulo mnohem dále. Je dobré vidět, jak a kam se člověk může posunout a nejlepší je to zažít na vlastní kůži. Navíc neznám lepšího průvodce NLP než Jitku Ďuricovou. Je autentická, na nic si nehraje. Lekce jsou přirozené a cílené i na individuální dotazy. Vřele doporučuji dalším.

Lenka Hilgerová Hanzalová

Do výcviku jsem šla, abych rozšířila nabídku služeb pro klienty. Lektorka Jitka umí strukturovaně a srozumitelně vysvětlovat techniky NLP, což vnímám jako velký přínos. Techniky využívám nejen pro své klienty, ale i pro sebe. Během výcviku jsem si uvědomila, jak mohou podvědomé negativní vzorce ovlivňovat život a jak je NLP přínosné pro jejich zpracování.

Martina Kučerová

Jitka je výborná lektorka. Naprosto mě vtáhla do výcviku a její výklad mě opravdu bavil, byl inspirativní a hodně mi v životě pomohl. To, co jsem se v praxi naučila využívám při mé práci. Jsem manažer a pracuji s lidmi, kteří za mnou chodí jak s pracovními, tak soukromými problémy a školení, které jsem zde absolvovala mi umožňuje ho aplikovat v praxi, takže opravdu nešlo jen o teorii, kterou bych dále nemohla použít.

Lektor výcviku

Ing. Jitka Ďuricová

 • 10 let praxe ve vedení mezinárodně certifikovaných NLP výcviků NLP Practitioner, NLP New Code Practitioner a NLP Master Practitioner
 • Mezinárodně certifikovaný trenér NLP Practitioner ITCA NLP pro ČR a SR (certifikace 2012)
 • Mezinárodně certifikovaný trenér NLP New Code Practitioner ITCA NLP pro ČR a SR (certifikace 2012)
 • 731 úspěšných absolventů výcviků NLP Practitioner, NLP Premier Practitioner a NLP Master Practitioner
 • 8 aktuálně působících či začínajících NLP trenérů a lektorů v rámci České a Slovenské republiky prošlo jejími NLP výcviky
 • 23 let praxe v realizaci výcviků a kurzů pro jednotlivce, velké české či mezinárodní firmy a české univerzity

Z jakého důvodu si vybrat výcvik pod vedením Ing. Jitky Ďuricové?

 • Naučí vás NLP používat k osobní změně, při koučování a zároveň vám ukáže jeho aplikaci do dalších oblastí, jako je byznys, sport, výchova dětí, hubnutí .....
 • Obdržíte nejnovější a nejefektivnější verze NLP technik, a to i s vysvětlením, na jakých principech fungují
 • Získáte obrovské know-how s celou řadou praktických příkladů a variant řešení
 • Podělí se s vámi o své osobní zkušenosti ze své praxe v oblasti koučování a využívání NLP v konkrétních situacích, včetně toho jaké výsledky po aplikaci jednotlivých NLP technik můžete očekávat
 • Ukáže vám různé varianty vedení jednotlivých NLP technik podle toho, jak je používají odlišné NLP přístupy vč. výhod i úskalí daného provedení
 • Zaměříte se s ní na možné komplikované situace při provádění technik a na způsoby jejich řešení
 • Pod jejím vedením eliminujete množství možných chyb na minimum, protože vám dopředu řekne, na co si dát pozor a pokud už chyba nastane, tak jak jí řešit

Profesionálem a odborníkem na NLP se člověk samozřejmě nestane jen pouhým absolvováním – byť i sebelepšího – výcviku!

Jaroslav Trávníček

Do výcviku jsem nastupoval po krátké ukázce NLP s chutí umět věci dělat jednoduše, ne zjednodušeně. Během výcviku mně vyhovovala struktura, návody, praktické ukázky, skvělá připravenost lektorky. Na Jitce oceňuji profesionalitu, má zkušenosti s vedením výcviku a umí reagovat velmi vyrovnaně. Výcvik kladl velký důraz na praxi, takže po každém dnu jsem mohl dané znalosti a zkušenosti aplikovat. Na mnohé věci se dnes dívám jinou optikou než před výcvikem.

Ing. Jana Kukačková

Výcvik mi velice pomohl najít samu sebe, největší "kouzlo" je v tom, že si vše zažijete aktivně na vlastní kůži, velmi prakticky a s okamžitými efekty do výzev, které zrovna potřebujete řešit. Jitka je výborná lektorka a trenérka, která vám ani v průběhu kurzu nedá nic zadarmo, tím ale udržuje kvalitu svých precizně sestavených výcvikových bloků. Nabízí přesah do dalších oblastí života, kde znalosti uplatníte a inspiruje reálnými příklady z bohaté praxe. Mohu zodpovědně říci, že principy osvojené v tomto kurzu používám od té doby každičký den.

Barbara Šaravcová

Jitka je empatická lektorka, která ví jak efektivně a šikovně předat svoje znalosti. Dává prostor k tomu, aby si její studenti vše dokonale procvičili a postupně se zdokonalili ve všech technikách. Jako obrovskou výhodu beru i to, že Jitka dává možnost svým bývalým studentům, aby se na ní kdykoliv v budoucnu obrátili pro radu, nebo si klidně přišli zopakovat nějaký modul s novými studenty. Líbí se mi, že se techniky dají aplikovat nejen na naše okolí, ale můžeme je použít i sami na sebe, abychom odbourali stres, zbavili se nechtěných návyků, strachů, a nebo se jen uklidnili, když je tomu třeba. NLP se dá krásně aplikovat v každodenním životě.

Pro koho je výcvik vhodný

Pro koho výcvik není vhodný

 • Pro všechny absolventy výcviků NLP Practitioner, kteří mají splněnou mezinárodní certifikaci a chtějí se v oblasti NLP posunout na profesionální úroveň
 • Pro začátečníky v oblasti NLP

  • Tento kurz navazuje na výcviky NLP Practitioner či NLP Premier Practitioner – pokud jste je dosud neabsolvovali, tak zde je odkaz na nejbližší termíny
 • Pro ty, kteří chtějí „jen“ certifikát

  • Zakládáme si na tom, aby naši absolventi techniky perfektně ovládali a byli tak schopni je správně používat pro sebe i druhé osoby; a dělali tak dobré jméno i nám

Bonusy

 • Elektronická verze materiálů vám umožní si přímo v průběhu kurzu zapisovat poznámky a mohli je mít neustále k dispozici
 • Od začátku výcviku budeme mít ihned přístup k videonahrávkám technik. Tento přístup vám zůstane ještě 12 měsíců po skončení výcviku, takže si můžete kdykoliv techniky zopakovat a ujistit se ve správnosti jejich vedení
 • Získáte přístup do uzavřené FB skupiny, kde můžete pokládat dotazy, sdílet příspěvky a vkládat svoje videa a obdržet zpětnou vazbu od lektora
 • Během výcviku budete pravidelně dostávat zpětná vazba a po celou dobu výcviku můžete využít konzultace ZDARMA
 • Bonusové techniky, které běžně nejsou k dispozici

Často kladené otázky

Má výcvik mezinárodní certifikaci?

 • Ano, výcvik má mezinárodní certifikaci NLP Master Practitioner

Jaký je rozdíl mezi výcvikem NLP Master Practitioner ON-LINE a NLP Master Practitioner?

 • Výcvik NLP Master Practitioner probíhá prezenčně v Praze. Počet setkání je 15.
 • Výcvik NLP Master Practitioner ON-LINE je vedený formou videokonference přes Zoom. V uzavřenené FB skupině jsou navíc uložena videa - teoretické části + videa z průběhu jednotlivých setkání. Počet setkání je 12.
 • Obsahy obou výcviků jsou stejné.

Mohu nastoupit do výcviku, pokud jsem zatím nic ohledně NLP neabsolvovala

 • To bohužel možné není. Do výcviku mohou vstoupit pouze absolventi výcviku NLP Practitioner, kteří předloží platný certifikát prokazující absolvování výcviku

Obsahuje cena výcviku i certifikaci?

 • Ano, cena výcviku je konečná a zahrnuje všechny 3 certifikáty i osvědčení rekvalifikaci.

Už teď vím, že jeden modul nestihnu, bude si ho možné dostudovat později?

 • U nás si společně s kurzem realizovaným ve zvoleném termínu platíte i možnost kdykoliv se přidat ke stejnému typu výcvik, který se bude konat v jiných termínech. Takže určitě o nic nepřijdete a navíc si můžete celý výcvik nebo jeho část projít opakovaně.

 • U výcviků, které začínají v roce 2023, umožnujeme jako BONUS přístup k nahraným videím. K video nahrávkám technik budete mít přístup od začátku výcviku až po 12 měsíců od jeho začátku.

 • Pokud tedy modul nestihnete, techniku si můžete dostudovat později online. Našim studentům také umožňujeme absolvovat daný modul v dalším běhu kurzu.

Budu si moc během kurzu techniky vyzkoušet?

 • Určitě ano. Budete prakticky procvičovat každou techniku ve dvojicích. Vždy vám techniku vysvětlíme teoreticky, potom budete vidět praktickou ukázku a následně si techniku vyzkoušíte s druhou osobou a získáte zpětnou vazbu na její vedení.

Jak bude probíhat certifikace?

 • Certifikace probíhá poslední 2 dny výcviku formou písemného testu, provedení koučování pomocí PBTS a připravené prezentace, která v sobě obsahuje namodelovanou dovednost.

Jak probíhá platba za kurz?

 • Při kliknutí na tlačítko "Objednat výcvik" vyplníte své fakturační údaje. Následně si můžete vybrat způsob platby.

Pokud absolvuji kurz, znamená to, že můžu i koučovat?

 • Ano, můžete začít ihned koučovat.

Co když neudělám certifikaci?

 • Certifikace je poslední fází celého procesu učení, proto je možné se k ní kdykoliv bezplatně vrátit a udělat znovu.

Kdo jsou lektoři výcviku?

 • Lektorem celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová

V jaké podobě obdržím materiály?

 • Materiály obdržíte v tištěné i elektronické podobě

Budu muset během výcviku číst nějaké knihy nebo studovat další materiály?

 • Obdržíte odkazy na zajímavé články, knihy a videa, ale bude jen na vašem zvážení, zda je budete procházet. Pro absolvování výcviku a certifikaci nepotřebujete studovat nic navíc, než bude součástí výcviku

Shrnutí

 • Probíhá 15 výcvikových dní v prezenční formě v centru Prahy
 • Získáte mezinárodní certifikát NLP Master Practitioner
 • Osobně vede Ing. Jitka Ďuricová – mezinárodně certifikovaný trenér NLP a New Code NLP s více než 10 letou praxí ve vedení výcviků NLP Practitioner a NLP New Code Practitioner
 • Zahrnuje kompletní know-how pro práci se sebou, s klientem, ostatními osobami i firmou
 • Obdržíte materiály v tištěné i elektronické podobě, přístup k nahraným videím a uzavřené skupině
 • Navíc získáte bonusová videa a techniky