Mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování a koučování

Naším hlavní cílem je přinášet klientům kompletní poznatky, znalosti a dovednosti z oblasti Neuro-lingvistického programování.

Všechny výcviky jsou pravidelně aktualizovány tak, aby obsahovaly ty nejnovější verze jednotlivých NLP technik a modelů.

Naše výcviky Neuro-lingvistického programování mají mezinárodně certifikace pod International Trainers and Coaching Association.

Certifikáty vydávané ITCA NLP jsou vydávány ve Velké Britániii a jsou podepsány přímo spolutvůrcem NLP a New Code NLP Johnem Grinderem a spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair.

O čem je Neuro-lingvistické programování?

Neuro-lingvistické programování (NLP) studuje lidskou výjimečnost a jedinečnost. Zabývá se tím, jak vynikat a dosahovat mimořádných výsledků.

NLP zahrnuje sadu unikátních nástrojů pro zvýšení sebevědomí, osobního rozvoje a dosahování nadstandardních výsledků v podnikání i v životě.

NLP se věnuje tomu, jak lidský mozek kóduje učení a zkušenosti a můžeme ho nazvat "uživatelským manuálem pro mozek" nebo také "psychologií úspěchu".

Naše vzpomínky na danou subjektivní zkušenost mají strukturu. NLP dokáže tuto strukturu vyvolat, specifikovat a zopakovat pomocí modelování, což umožňuje přenášet potřebné schopnosti z osoby na osobu a ze situace na situaci.

Pokud nejsou vlastní naučené vědomé a nevědomé vzorce myšlení, komunikace či chování v daném kontextu již více efektivní, tak NLP může být použito k jejich změně a nahrazení alternativními vzorci.

Neuro - zaměřuje pozornost k našemu mozku, a to především k oblasti podvědomí a nevědomí

Lingvistické - zabývá se verbální komunikací, kterou využíváme směrem k sobě samým i k druhým lidem

Programování - pozoruje způsob, jak spojujeme dohromady vzorce myšlení, jazyka a chování, za účelem dosažení určitých výsledků. Princip, ze kterého programování vychází, předpokládá, že lidé ve svém životě využívají nejrůznější strategie (stejně jako počítače).

Ing. Jitka Ďuricová

Mezinárodně certifikovaný trenér ITANLP s více než 10letou praxí v realizaci výcviků NLP Premier Practitioner a NLP Master Practitioner.

ITCA NLP

Výběr z aktuální nabídky kurzů