NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Practitioner ON-LINE

Obsah výcviku

Základní modely a principy NLP

 • NLP komunikační model - základní struktura NLP, která ukazuje, jakým způsobem lidé získávají, zpracovávají a předávají informace a jak NLP umí změnit vnímání okolního světa jednotlivých osob a reakce na něj.

 • Rapport - technika pro slaďování se na druhými osobami pomocí verbální a neverbální komunikace, která zefektivňuje komunikaci.

 • Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů, které pomáhá pochopit reakce ostatních lidí a identifikovat nesrovnalosti v komunikaci.

 • Reprezentační systémy – definování hlavních kanálů, kterými přijímáme, zpracováváme a předáváme informace a identifikace preferovaných reprezentačních systémů u sebe i u jiných lidí. Využíváme pro jednodušší zapamatování, vhodnější prezentaci druhým osobám či pro účinnější slaďování.

 • Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení.

Jazykové modely

 • Meta Model jazyka - koučovací otázky, které pomáhají rozkrývat chyby v přemýšlení u sebe i u druhých osob.

 • Milton Model jazyka - jazykové vzorce pomáhající zaměřovat pozornost druhých osob požadovaným směrem.

NLP Techniky

 • Landscape - transakční koučovací technika pro efektivní identifikaci požadovaných cílů a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení.

 • Neurologické úrovně - transformační koučovací technika, která odstraňuje limitující přesvědčení a nastavuje mysl na dosažení požadovaného cíle.

 • Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými lidmi, pochopení minulých situací a eliminaci konfliktů.

 • Kotvení - techniky změnu pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev. Vytvoření kotev se používá pro rychlé zklidnění a soustředění či naopak dodání sebevědomí a energie.

 • Bourání negativní kotvy a Kruh dokonalosti - jsou techniky na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí, např. pro odstranění nervozity, stresu a dodání klidu a sebejistoty.

 • Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád. Využívá se při prokrastinaci či začátku nějaké větší osobní změny.

 • Visual Squash - technika na vnitřní konflikt, tj. rozhodování se mezi více variantami.

 • Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události.

Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace.

Součástí výcviku je certifikace s možností získání mezinárodního certifikátu NLP Practitioner.

NLP Practitioner ON-LINE zahrnuje 8 on-line setkání , které zahrnují jak teoretické poznatky, tak i praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby a certifikaci .

Výcvik je osobně veden mezinárodně certifikovaným trenérem NLP a New Code NLP , a to formou on- line konference přes Zoom.

Všichni účastníci mají přístup do uzavřené FB skupiny, kde jsou uložené další materiály k výcviku a kde společně sdílejí videa z koučování, na která dostávají individuální zpětnou vazbu od lektora.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailu: duricova@systemika-nlp.cz

Maximální kapacita je 12 osob.

Chystané kurzy:

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP Practitioner ON-LINE