NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Master Practitioner

Cíle kurzu

NLP Master Practitioner vás seznámí se všemi nadstavbovými technikami, které stojí na základech Neuro-lingvistického programování a umožní vám vytvořit si své vlastní NLP techniky a modely. Znamená to, že sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování. Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu. V důsledku toho budete moci provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami, zapojit se do procesů kognitivního a behaviorálního modelování, využívat pokročilé jazykové modely pro ovlivňování změn a navrhnout a realizovat vysoce efektivní NLP prezentace.

Koncept výcviku

Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí. Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají.

Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie, které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).

Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner?

 • Naučíte se modelovat dokonalost v osobním i profesním životě.
 • Naučíte se základní vyšší řády procesů, které řídí chování z úrovně nevědomí.
 • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování
 • Pokud je vaším cílem začít NLP využívat ve svém podnikání, můžete využít volitelné moduly týkající se prodeje, prezentace či ovlivňování. Tyto moduly jsou zařazovány průběžně během výcviku.
 • Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií, ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti.
 • Chcete se dozvědět o nejsilnějších tradičních NLP technikách v kombinaci s naprosto novými modely? Kurz shrnuje původní prvky klasického Master Practitioner s inovativními novými technikami New Code NLP.

Chcete založit svoji kariéru na NLP, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás!

Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!

Po absolvování výcviku

 • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na techniky modelování.
 • Naučíte se pokročilé změnové techniky, které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.
 • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování.
 • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
 • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

Rozsah výcviku

NLP modelování

 • NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby
 • Identifikace a naučení vybraných postupů dokonalosti prostřednictvím osobního projektu modelování
 • Nevědomé nastavení filtrů pro pochopení vzorců
 • Zakódování získaných postupů pro výuku ostatních

Pokročilé jazykové modely

 • Jazykový model Sleight of Mouth - přerámcování pro odstranění limitujících přesvědčení
 • Jazykové modely Beyond Words a Clean Language - jazykové intervence pro koučování a osobní změnu
 • Jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců
 • Metaprogramy jejich použití v komunikaci
 • Language & Behavioral Model

Personal Breakthrough Session

 • Pokročilý koučovací model pro transformační koučování
 • Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu
 • Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
 • Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé

Komunikace s nevědomím

 • Práce s hodnotami a kritérii, jež mají vliv na všechno, co děláme a získáváme
 • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
 • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi - kalibrování a využití hluboko zakořeněných filtrů, u kterých si lidé nejsou vědomi, že je mají

Časové linie

 • Práce s časovými osami (prostorové vizuální)
 • Práce s metaforami v osobní historii klienta
 • Re-imprinting proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti
 • Využití nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost

Řešení fyzických problémů

 • Odstraňování bolesti a práce s alergiemi
 • Využití nevědomí pro uzdravení klienta

Prezentační dovednosti

 • Využití NLP pro získání a udržení pozornosti posluchačů
 • Pozitivní nastavení mysli přednášejícího pro efektivní prezentaci
 • 8-krokový model pro tvorbu a realizaci prezentací
 • Praktický nácvik prezentací

Harmonogram výcviku:

 • Modul 1: Pokročilé jazykové vzorce Sleight Of Mouth a jejich aplikace na změnu přesvědčení
 • Modul 2: Pokročilé jazykové vzorce Beyond Words a Clean Language; Personal Breaktrhough Session I.
 • Modul 3: Behavioral & Language Model, Meta programy; Personal Breaktrhough Session II.; Časové linie
 • Modul 4: Pokročilé prezentační dovednosti; Modelování
 • Modul 5: Koučování; Certifikace

Jako součást certifikace je třeba splnit dva hlavní úkoly:

 • Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session
 • Provést projekt modelování a prezentovat ho přesně stanoveným způsobem skupině

Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát: NLP Master Practitioner (ITANLP)

Chystané kurzy:

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP Practitioner ON-LINE